Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Počet návštev: 186148

Štvrtok 26. 11. 2020

Kontakt

Meno školy: Základná škola Mihálya Tompu-Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota
Email školy: zstompu1908@gmail.com
Telefón: Šrobárova 12
+421 47 56 24 432
+421 915 968 785

Novomeského 2070
+421 47 56 49 216
+421 915 868 773
_____________________
Adresa školy: Šrobárova 12
979 01 Rimavská Sobota

Novomeského 2070
97901 Rimavská Sobota
_____________________
vedúca školskej jedálne: 0917538435
_____________________
facebook:: facebook.com/zstompu

Vitajte na EduPage

Novinky

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
  1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v
  termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
  2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie
  v
  a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
  b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  v piatom až desiatom ročníku,
  c) stredných školách,
  d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  e) jazykových školách,
  f) základných umeleckých školách,
  riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.
  3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
  a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času
  zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou
  formou,
  b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a
  stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
  c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál
  a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
  d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach;
  riaditelia škô

 • Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, 979 01 Rimavská Sobota

  prijme do pracovného pomeru s predpokladaným nástupom od 1.10.2020

  kuchárku/hlavnú kuchárku – kuchára/hlavného kuchára

  Požadované vzdelanie:

  • stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, resp. iné.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní, príp. praxi,
  • súhlas na spra
 • OZNÁMENIE č. 1/2020

  Riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota - Rimaszombat, v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie1, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 týmto

  oznamuje neklasifikovanie

  tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Jedná sa o predmety:

 • Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola oznamuje, že

  zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

  sa uskutočňuje od 14. apríla do 24. apríla 2020 elektronickou formou

  Podrobné informácie a Elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke našej školy.

  Web: www.zstompamihaly.edupage.org.

  +421908906145 – Tóthová Csilla, zástupkyňa riaditeľa

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom

  Riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13. decembra 2019 z organizačných dôvodov poskytne žiakom

  riaditeľské voľno.

  Vo vyučovaní pokračujeme 26. decembra 2019.

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom

  Riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29. marca 2019 z organizačných dôvodov poskytne žiakom

  riaditeľské voľno.

  V ten deň ani školský klub, ani školská jedáleň nebude v prevádzke.

  Vo vyučovaní pokračujeme 1. apríla 2019.

 • Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola

  Šrobárova 12, Rimavská Sobota - Rimaszombat

  prijme do trvalého pracovného pomeru od 1. 4. 2019

  učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika - fyzika.

  Požadovaná kvalifikačné predpoklady (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov,
  • alebo len na vyučovanie aprobačných predmetov (matematika, fyzika) aj vysokoškolské vzdelanie uni
 •  

  Milí kolegovia, žiaci, rodičia !


  Rok 2018 sa nachýlil k svojmu koncu. Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a mieru. Chcem Vám v mene Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote poďakovať za Vašu prácu a spoluprácu, ktorú ste v tomto roku vykonali v prospech našej školy. Dovoľte mi, aby som Vám zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a vzájomného porozumenia Vám i vašim blízkym a všetko najlepšie do nového roku.

 • Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote oznamuje, že podľa paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21. novembra 2018 z dôvodu celoslovenského testovania piatakov poskytne žiakom (okrem piateho ročníka) riaditeľské voľno. V ten deň školksá jedáleň bude v prevádzke pre piatakov. Vo vyučovaní pokračujeme 22. novembra 2018.

 • Milí Žiaci, Rodičia a Priatelia školy!

  Ďakujeme Vám všetkým za vašu snahu, pomocnú ruku, sponzorovanie, ktorým ste prispeli ku krásnej oslave 110. výročia našej školy. Za krásny program ďakujeme naším šikovným žiakom, za finančnú podporu všetkým našim sponzorom.


Novinky

Napíšte nám

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Mapa